Plastic pipe fitting

 

English
Asennusputki muovi Sileä
1107402
Asennusputki muovi Aalto
1107403
Asennusputki muovi, sileä
1107401
Asennusputki muovi Sileä
1107400
Asennusputki muovi Aalto
1107405
Asennusputki muovi Aalto
1107404

Offer

Yhteydenotto

Visiting address

Wirell Oy
Nappikuja 2
82200 Hammaslahti

Seppo Hyvärinen
Tel. +358 40 510 9761
seppo.hyvarinen@wirell.fi

Marja Hyvärinen
Tel.. +358 45 603 5922
marja.hyvarinen@wirell.fi